Wat is het? Waarom voor u?
Infra-calculator.nl is een online applicatie voor kostenraming van groot onderhoud aan wegen, riolering en groen. Gebruikers kunnen met de applicatie eenvoudig wegprofielen en objecten schematiseren en specificeren en met één druk op de knop doorrekenen. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijk document met daarin SSK-rapportage, detailkosten, visualisatie en specificaties. Met dit innovatieve concept komt de nadruk meer te liggen op de interactie tussen kostenramer en opdrachtgever. Hiermee komen kostenbepalende keuzes en aspecten in een vroeg stadium aan de orde. De kostenramer kan snel de kosten en specificaties van alternatieven inzichtelijk maken. De opdrachtgever is daarmee in staat om een weloverwogen afweging te maken tussen kwaliteit en kosten.